1. Visma InSchool – VIS

De videregående skolene i Viken fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som skoleadministrativt system. I VIS lagrer skolen informasjon om din skolegang i videregående opplæring, og her finner du timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, registreringer av fravær, karakterer og mye mer.  

I VIS lagrer skolen informasjon om din skolegang i videregående opplæring, og her finner du timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, registreringer av fravær, karakterer og mye mer.  

Du logger du inn på VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord). Ved skolestart sender vi deg en SMS om hvordan du aktiverer Feide-kontoen din.  
I løpet av uke 36 kan også foresatte logge seg på VIS via ID-porten. 

Påloggingslenke til VIS finner du på din skoles nettside. 

Visma InSchool – VIS

Til toppen