Praktisk informasjon for elever ved på Strømmen videregående skole

Rektor informerer

(oppdatert 25.1.):

Til alle elever ved Strømmen videregående skole. 

Rødt nivå ved Strømmen videregående skole forlenges til 14. februar. Mer info:

Mandag 25 januar.

Strømmen videregående skole forsetter undervisningen på rødt nivå. Vi minner om de strenge smittevernstiltakene skolen har : 

 • Hold minst en meters avstand til hverandre.
 • Vær særskilt oppmerksom på fellesområder, ganger og klasserom. 
 • Alle elever og ansatte må oppholde seg på tildelt område. 

------------------

Undervisning på rødt nivå blir forlenget til vinterferien, tom fredag 14 feb.

Skolen har i dag fått beskjed fra kommuneoverlegen i Lillestrøm om at de anbefaler rødt nivå for de videregående skolene frem til vinterferien – uavhengig av hva nasjonale myndigheter kommer frem til på mandag. Smittetrykket er fortsatt høyt i kommunen. Skulle smittesituasjonen brått snu til det bedre og det ikke foreligger nasjonal bestemmelse om rødt nivå, vil situasjonen vurderes på nytt. 

Elevene vil dermed ha mye hjemmeskole og å være noe på skolen i løpet av en uke.

--------------------------

Det er nå bekreftet av både fra regjeringen og kommuneoverlegen i Lillestrøm at vi fortsetter på rødt nivå ut uke 2 i 2021, dvs frem til 17. januar.

Det påpekes at FHI er tydelige på at rødt nivå ikke skal være et forebyggende tiltak, men brukes når smittetrykket er høyt lokalt for å begrense smitte innad på skolen. 

Skolen følger den opprinnelige planen for rødt nivå som ble kunngjort 4. november 2020. Dette er nødvendig for å ivareta regelen om 1 meter avstand i klasserom og verksteder. Det vil i praksis si at dere vil få mye digital undervisning og noe praktisk undervisning på skolen. Oppdaterte planer legges ut til elevene internt på Teams.

Les mer om hvilke smitteverntiltak skoler skal følge.

(Oppdatert 030121)

----------------

Det vil si at elevene fortsetter med undervisningsplanene som er utlevert for uke 46. Fra mandag uke 47 vil planene være noe justert pga. at vi alle på skolen må holde en meters avstand til hverandre .Dette er meget strengt på rødt nivå. Dette vil si at dere har ca. 50% av undervisningen på skolen og ca. 50% av undervisningen på Teams. Lykke til!

Jeg minner om følgende særdeles viktige tiltak på rødt nivå:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) Dele inn elever i mindre grupper Minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner Unngå trengsel og store samlinger  

Rektor Ingeborg Goplen, 101120

--------------------------------------------------

 

Fortsatt rødt nivå ved Strømmen videregående skole

På bakgrunn av nye føringer fra Viken fylkeskommune har rektor i dag vært i dialog med kommuneoverlegen i Lillestrøm som opprettholder rødt nivå ved Strømmen videregående skole. Skolen går tilbake til den opprinnelige planen for rødt nivå som ble kunngjort 3. november. Dette er nødvendig for å ivareta regelen om 1 meter avstand i både klasserom og verksteder. Av praktiske og pedagogiske hensyn gjør vi noen justeringer.  Oppdaterte planer legges ut til elevene internt på Teams.

-----------------------------------------

Fylkesrådsleder og leder av sentralt kriseteam, Tonje Brenna, opplyser følgende: Rødt nivå betyr at undervisningen ved de videregående skolene i all hovedsak blir gjennomført digitalt og at elevene ikke skal møte på skolen. – Unntaket er elever med spesielt behov for tilpasset opplæring, og praktiske fag der noe fysisk oppmøte er ønskelig og nødvendig. Dette må vurderes ved den enkelte skole.

På Strømmen vgs. iverksetter vi følgende tiltak fra mandag 9.nov.:

 • All teoriundervisning skal være digital . Det vil si at elevene har hjemmeskole og lærere har hjemmekontor
 • Praktiske program fag kan være noe på skolen. Dette vil i første omgang gjelde verkstedopplæring på TIP og EL. HO vil også ha noe YFF- opplæring på skolen.
 • Enkelte elevgrupper vil få tilbud om opplæring på skolen etterhvert.
 • IKT vil være tilgjengelig på skolen
 • Rådgivere og miljøarbeider kan kontaktes på telefon eller Teams.
 • Har du problemer med den digitale opplæringen, sier du i fra til din kontaktlærer. Vi skal sørge for at du får hjelp.
 • Dette vil medføre at det vil bli svært få elever og ansatte på skolen fremover. Dette er også hensikten.

Teams-undervisningen skal skje på følgende måte:

 • Elevene skal følge vanlig timeplan (dvs. timen starter og stopper som normalt)
 • Elevene skal være logget på og klar i Teams når timen starter.
 • Lærer tar opprop og fører fravær som normalt.
 • Lærer leder felles oppstart og avslutning av timen.

-------------------------------------------

Koronasituasjonen på skolen: For å unngå situasjoner hvor vi må sende elever og eller ansatte i karantene/isolasjon ber vi alle om å følge retningslinjene fra Folkehelseinstituttet. 

 

Karantene? - Klikk for stort bildeKarantene? FHI

Til toppen