På grunn av den fortsatt pågående pandemien Covid 19 blir det i år ikke tradisjonelle foresattemøter.

 

Hvert programområde organiserer sine foresattemøter, og hver klasse vil få beskjed om når og hvordan de skal avholdes. 

Til toppen