Velkommen til Strømmen videregående skole

Her er en liten huskeliste over din hverdag i skoleåret.

Husk å takke ja til skoleplass og å møte opp ved skolestart

Er du ikke til stede når skolen starter opp, kan plassen din gå til en elev fra ventelisten. Er du syk, i karantene eller har en annen viktig grunn til at du ikke kan møte opp, må du gi beskjed til skolen. 

Er det fortsatt mulig å komme inn der jeg vil?

Har du ikke fått plass på den skolen eller det utdanningsprogrammet du ønsker og står på venteliste, må du vente til du eventuelt får beskjed om at du fikk plass likevel. 
Fylket er ferdig med fjerde inntaksrunde, og nå prioriteres de som ennå ikke har fått tilbud om skoleplass.  

Viktig å følge smittevernsreglene

Oppblomstringen av korona vil påvirke skolehverdagen ved at det ikke blir store samlinger og både ansatte og elever må forholde seg til smittevernsreglene fra helsemyndighetene.

På Strømmen vgs har vi kohort-inndeling av klasser og trinn. Gjør deg kjent med soneinndelingen og hold deg til din sone så langt det er mulig.

Er du i karantene, er syk eller har mistanke om at du er syk, skal du være hjemme.
Ta kontakt med skolen for å få et tilrettelagt undervisningstilbud mens du er hjemme.

Datamaskin

Du kan velge mellom å kjøpe maskin via fylkeskommunens innkjøpsordning eller ta med din private datamaskin. Fristen for å få maskin til skolestart har utløpt, men PC og Mac blir utlevert fortløpende etter bestilling. 

Her kan du bestille maskin gjennom fylkeskommunens avtaler. 

Du bør bestille datamaskin snarest hvis du ikke har gjort det ennå! 

Aktivere og sikre din vikenbruker

For å få tilgang på programvare og andre tjenester du trenger som elev i Viken fylkeskommune må du gå inn på denne lenken og aktivere din vikenbruker.

Visma InSchool – VIS

De videregående skolene i Viken fylkeskommune bruker Visma InSchool (VIS) som skoleadministrativt system. I VIS lagrer skolen informasjon om din skolegang i videregående opplæring, og her finner du timeplan, klassetilhørighet, kontakt- og faglærere, registreringer av fravær, karakterer og mye mer.  

Du logger inn på VIS med din Feide-konto (brukernavn og passord).

I løpet av uke 36 kan også foresatte logge seg på VIS via ID-porten. 

Les mer om VIS og hvordan du logger deg på.  

Avtale om lån av lærebøker 

For Vikenskolene er det også innført avtale for lån av lærebøker (lærebokreglement). Du får utlevert avtalen ved skolestart. Den må du lese og signere på. Er du under 18 år, må dine foresatte skrive under på at avtalen er lest og forstått.

Lås til skap

Det er skap på skolen til elevene, men du må selv sørge for lås. Skolens forsikring dekker ikke tap av lærebøker og datamaskin.

Retningslinjer for fravær 

Viken har utarbeidet nytt fraværsreglement for alle elever i Viken. 
Fravær melder du i VIS.

Elevkort/skolebevis 

Som elev på videregående skoler i Viken skal du ha skolekort/elevkort med bilde som dokumenterer at du er skoleelev i Viken.

Du trenger kortet for å:

  • logge inn på printer/kopimaskin
  • som lånekort på skolebiblioteket
  • få rabatterte billetter på blant annet kollektivtransport

Alle nye elever skal fotograferes til nye elevkort/skolebevis. Dette skjer på skolen, og du får beskjed om når og hvor fotograferingen skal foregå. Følg med i timeplanen din og på skolens nettside. 

Elevtjenesten

Har du behov for noen å snakke med?
Miljøarbeider, helsesykepleier og rådgivere er her for deg.

Elevskjema

Alle nye elever må levere inn elevskjema (DOCX, 48 kB (DOCX, 122 kB)) med opplysninger om navn, adresse, e-post, telefon, foresatte, hvilket fremmedspråk du hadde på ungdomsskolen m.m. Skjemaet leveres til kontaktlærer.

Forsikring

Elevene i Vikenskolen er forsikret gjennom KLP. Forsikringen gjelder personskade, og dekker ikke personlig utstyr eller verdisaker som pc, telefoner, klokker, smykker, sykler, lærebøker etc.  
Du kan lese mer om forsikringsordningen på skolens nettside. 

Til toppen