Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, de ansatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø.

Alle videregående skoler skal ha et skolemiljøutvalg (SMU). Skolemiljøutvalget består av elever, ansatte, skoleledelsen og representanter fra fylkeskommunen – men elevene skal være i flertall.

Utvalget kan uttale seg og gi råd til skolen i saker som omhandler skolemiljøet, men kan ikke fatte bindende vedtak.

Se også opplæringsloven kapittel 9a

 Skolemiljøutvalget 2020-2021

Skolemiljøutvalget 2020-2021
Rolle Navn Klasse
Leder: Gabriel Olivencia 3PBA
Medlem Tiril Mossige 1HSA
Medlem Sedike Abraham Sirleaf 2ELC
Medlem Leander Mathisen 2BLB
Medlem Julie Madeleine Biong 3PBB
Vara Maria Pedersen 2AMBB
Vara Maren Valentina Werner 1HSB

Utvalget har møte ca. to ganger i året, eller etter behov

Se også

Til toppen