Rektor og skolens ledelse

Rektor

Ingeborg Goplen
Tlf. mobil: 98403879
Rektor er skolens pedagogiske og administrative leder

Fungerende assisterende rektor

Bente J. Dretvik
Tlf. mobil: 90256880
Rektors stedfortreder

Administrasjonsleder

Elin Bergskaug
Tlf. mobil: 98888001

Avdelingsledere 

Bente Jorunn Dretvik
Tlf. mobil: 90256880

  • Voksenopplæring og Fagskolen, fungerende assisterende rektor

Svein Arild Lund
Tlf. mobil: 97153153

  • Økonomi og driftsleder

Ingrid Kathrine Grundt
Tlf. mobil: 95723012

  • Avdelingsleder TIP (Teknikk og industriell produksjon)

Nina Hele Rognerud Grønlie

Tlf. mobil: 91119747

Hege Burud Skjølsvold

Tlf. mobil: 92290689

  • Avdelingsledere Helse og oppvekst

Marit Kjeldsberg
Tlf. mobil: 97033613

  • Avdelingsleder Fellesfag

Hilde Merete Sandberg
Tlf. mobil: 92203443

  • Avdelingsleder Fellesfag

Lars Jakob Berg
Tlf. mobil: 41417932

  • Avdelingsleder Elektro
Til toppen