Tilbud til minoritetsspråklige

Minoritetsspråklige elever kan ha rett til særskilt språkopplæring. Minoritetsspråklige kan også få opplæring på en videregående skole i kombinasjonsklasser eller i forberedende kurs, før oppstart i vanlig videregående opplæring.

Les mer om tilbud for minoritetsspråklige hos Viken fylkeskommune

Opplæringen er spesielt tilpasset elever fra språklige minoriteter. Du får undervisning i fagene norsk, samfunnsfag med utdanningsvalg, matematikk, engelsk, naturfag og kroppsøving, til sammen 30 timer pr uke. Du får også lære bruk av pc. For å få kjennskap til opplæringstilbudet i norsk videregående skole legger kurset stor vekt på yrkes- og utdanningsveiledning med utplassering og korte praktiske kurs. Målet er å gi faglig og språklig grunnlag ved siden av praktisk erfaring som forberedelse til søknad på ordinære kurs på videregående skole.

Skolen har 2 klasser med mulighet for totalt 24 elever i skoleåret 2020/21.

Til toppen